sobota 4. června 2016

Můžeme se učit od šampionů v PISA?

Finský vzdělávací systém je známý v celém světě, nebo alespoň v zemích OECD, je nejlepší téměř ve všem. Mnoho delegací cestuje do Finska vidět a zažít finské školy.

Byl jsem v jedné z delegací minulý týden (jako součást akce Microsoft Summer Institute) a co jsem viděl při návštěvě základní školy na předměstí Helsinek nebylo až tak odlišné od mé zkušenosti s dánskými školami. V průměru učitelé učí 24 hodin týdně (v Dánsku 25) a financování mají shodné s dánským. To magické vycházi z něčeho jiného než jsou čas a peníze.
Za ten magický prach, který dělá rozdíl, považuji společné chápání sdílených hodnot ve společnosti a sdílené hodnoty ve vzdělávání.
Rád bych to blíže vysvětlil. Přibližně jednou za 10 let finové změní kurikulum (rámcové cíle a obsahy vzdělávání vymezené státem) pro své školy.  A nedělají to kvůli politikům, kteří se chtějí zviditelnit, jednoduše to dělají proto, že časy se mění a kurikulum je třeba přizpůsobovat nové době.
Současná změna kurikula ve Finsku nastává v době výročí sta let nezávislosti této země. A tak spolu se změnou kurikula finové diskutují, co občané Finska potřebují v budoucnosti. A přicházejí s 8 kompetencemi (základní dovednosti, znalosti a postoje). Kompetence, které jsou obecně uznávané jako kompetence potřebné pro budoucnost,a na které se přirozeně zaměří nové kurikulum.
V rozhovorech s vedením a pracovníky škol se toto obecné porozumění projevuje také: “Ano, děláme dobrou práci”; “Ano, máme peníze, čas, autonomii (prostor) atd., vše co potřebujeme”. V rozhovorech s účastníky konference, kteří navštívili různé finské školy, je vidět stejný obrázek: velmi pozitivní reflexe (obraz) škol a systému školství. Všeobecné a pozitivní chápání školy jako společného základu lidí v této zemi.
Co se můžeme učit od finů? Můžeme se učit z jejich přístupu, který ke škole mají, a nedělat ze škol bojiště pro politiky, krátkodobé cíle a úzce zaměřené zájmy různých skupin ve společnosti. Školy jsou společným základem země a stavebním kamenem budoucnosti lidí, národů i globální společnosti. Věřím, že všechny delegace navštěvující Finsko se poučí a zahájí národní i globální dialog o tom “proč” a “jak” utvářet školy pro budoucnost dětí.
Mette With Hagensen, viceprezident evropské asociace rodičů EPA
(Přeložil Petr Chaluš z originálního článku )

pondělí 20. dubna 2015

Dnešní škola se nehodí pro dnešní děti – může vzniknout kritické množství rodičů prosazujících změnu?


(Článek z blogu European Parents, 21. 3.)

Evropská federace pro řízení a řešení konfliktů ve vzdělávání a péči (EFeCT) zorganizovala nedávno v Budapešti sedmý ročník mezinárodního setkání na téma Zlobivé dítě.  Měla jsem příležitost zúčastnit se této akce a zapojit její účastníky do otevřené diskuse na téma:  Jak změnit naše představy a systém, abychom dokázali, že „zlobivé děti“ jsou ve skutečnosti „hodné děti“? V živé diskusi zaznělo pár dobrých myšlenek. 
Většina účastníků debaty byli profesionálové zabývající se dětmi, které podle používané nálepky mají takzvané SVP (specifické vzdělávací potřeby). V rámci diskusní skupiny jsme se shodli, že na současné situaci je zajímavé, že zatímco ještě před pár lety byly SVP zjištěny jen u malé části dětí, dnes jde o kritické množství dosahující přinejmenším s dvaceti procent dětí, které do tradiční školy jaksi „nezapadnou.“ 
Existuje řada konkrétních důkazů, že dnešní děti a škola (jakožto instituce z minulého století) nejsou plně kompatibilní, což si tvůrci vzdělávacích politik ne vždy uvědomují. Jeden z námětů, které padly  během diskuse, navrhoval náležitě zviditelňovat tyto důkazy nikoliv jen samy o sobě, nýbrž z hlediska jejich finančních dopadů, což je jazyk, kterému politici zpravidla rozumějí. Dále jsme se shodli, že bude důležité změnit způsoby profesní přípravy učitelů, ačkoliv jsme se úplně nedohodli, jestli už samotná tato příprava dokáže změnit způsob vyučování, anebo jestli si dobré inovativní metody postupně najdou cestu do vzdělávání učitelů poté, co se „v malém“ osvědčí v praxi. Všichni jsme ale souhlasili s tím, jak moc je potřebná pozitivní zpětná vazba (veřejná i profesionální) pro ty, kdo vyučují dobře.
Debatovali jsme i o tom, jak nadšení profesionálové i sami rodiče upozorňují veřejnost na problém dětí, které „nezapadají“ do současné školy. Snad denně narážíme na typické chování rodičů, kteří jsou ochotni akceptovat i takové školy, kde jejich dítě jen marní čas nebo jsou pro ně dokonce vysloveně nevhodné -  sami si sice pamatují školu jako nudnou a zbytečnou, ale když to přežili oni, musí to přeci vydržet i jejich děti! Snažili jsme se vymyslet, jak by se dalo rodičům vysvětlit, že to tak vůbec nemusí být a že i škola dnes může být zábavná a užitečná.  Účastníci dospěli k závěru, že by mohlo prospět používání jednoduchého jazyka a argumentace zaměřené spíše na city rodičů než na logiku. Dobré zkušenosti by se mohly šířit neformálně, prostřednictvím „tamtamů,“ a to nejenom v místě dané školy, ale i šířeji, což by třeba mohlo přispět k podstatnému rozšíření metod, které fungují.  Vzhledem k tomu, že se dnes většina rodičů považuje za zákazníky v tradičním slova smyslu, padl i návrh vybudovat silnou moderní školu a prostě ji rodičům „prodat.“
Evropská federace pro řízení a řešení konfliktu ve vzdělávání a péči (EFeCT), která debatu organizovala, vznikla v listopadu 2007 a sídlí v belgickém Gentu. Tvoří ji síť organizací a jednotlivců, přesvědčených o přínosu zaměření na silné stránky v práci s mládeží. Členové EFeCT se zejména zajímají o poradenství, vycházející z modelu Life Space Crisis Intervention (více v angličtině zde). EFeCT má v současnosti členy v osmi evropských zemích: v Nizozemsku, Německu, Skotsku, Norsku, Portugalsku, Belgii, Rumunsku a Maďarsku. Hlavním cílem EFeCT je shromažďovat informace a vědecké poznatky o metodách řízení konfliktu a kriticky o nich diskutovat. Cílová skupina, na kterou jsou tyto aktivity zaměřeny, zahrnuje děti a mladistvé s rušivým chováním. Členové prosazují vůči problémové a problémům čelící mládeži přístupy, založené na silných stránkách a intervence, které jim umožní stát se spokojenými a produktivními občany. Každoročně se skupina EFeCT schází v různých zemích a řeší relevantní otázky, týkající se této problematiky.